ALMANYA 1923 YILI 1.000 MARK ÇİL (-)

UÇ KISIMDA UFAK KIRIK MEVCUT